Register Now!  Signup to get all the benefits of membership
Username:    Password:   
onsdag 06 april 2011
Livsmedelsverket vill minska svinnet - 2011-03-24
onsdag 06 april 2011 - 15:22:08


Livsmedelsverket vill minska svinnet

Hushållen slänger cirka 56 kilo fullt ätbara livsmedel per person och år, enligt en sammanställning från Livsmedelsverket. Detta svinn leder till stora kostnader för konsumenterna och en helt onödig miljö- och klimatpåverkan.

Mellan 10 och 20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, eftersom de hade kunnat ätas om de hanterats annorlunda. Detta svinn kostar ett genomsnittligt hushåll uppskattningsvis 5 300 kronor om året, motsvarande kostnaden för en hel månads inköp av livsmedel.

Livsmedelsproduktion är en av de främsta orsakerna till människans miljöpåverkan. De livsmedel som slängs i konsumentledet, det vill säga från hushåll, restauranger och storkök, leder till utsläpp av cirka 1,8 miljoner ton växthusgaser. Det utgör nästan två procent av den svenska konsumtionens samlade klimatpåverkan.

– Det är ett oförsvarligt slöseri att så mycket ätliga livsmedel slängs och helt i onödan orsakar stor miljö- och klimatpåverkan, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Den aktuella kunskapssammanställningen är ett led i Livsmedelsverkets arbete för att öka konsumenternas medvetenhet om svinnet. Sammanställningen visar att det finns behov av ytterligare kunskap om dess orsaker och hur det bäst kan minimeras. Nästa steg är att ta fram råd om hur konsumenter kan minska svinnet, ett arbete som Livsmedelsverket har påbörjat.

– Sådant som kan vara bra att tänka på är till exempel att planera sina inköp, att förvara livsmedlen enligt anvisningarna och att ta hand om rester, säger Inger Andersson.

Även konsumenternas kunskap om bäst före-märkningen behöver förbättras. Här har Livsmedelsverket ett ansvar att nå ut med information om vad märkningen innebär.

– Om maten har förvarats rätt blir den inte farlig för att den har passerat bäst före-dag, däremot kan kvaliteten försämras. Man måste våga lukta och smaka på maten och lita på sina sinnen.

Källa
Livsmedelsverkets nyhetsarkiv.

 

Posted by: webbmaster  ::  Read or post a new comment0  ::  utskriftsvänlig
Theme by User54 for Xen Themes